För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Avdrag inventarier

Företag får för räkenskapsår som påbörjats efter 1:a januari 2009 direktavdrag för inventarier av mindre värde motsvarande ett halvt basbelopp vilket under 2009 motsvarar 21 400 kr exkl moms.