För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Ekonomifakta

Ekonomifakta 2016

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgift 31,42 %
– Sjukförsäkringsavgift 4,85 %
– Arbetsskadeavgift 0,30 %
– Arbetsmarknadsavgift 2,64 %
– Ålderspensionsavgift 10,21 %
– Efterlevandepension 1,17 %
– Föräldraförsäkring 2,60 %

– Allmän löneavgift 9,65 %

 

Arbetsgivaravgifter för födda 1990- 25,46%

Egenavgift » 28,97 %

Ålderspensionsavgift (födda 1938-1950): 16,36%

Ålderspensionsavgift (födda 1937-): 6,15%

Basbelopp

Inkomstbasbelopp 59.300 kr
Prisbasbelopp 44.300 kr
Förhöjt prisbasbelopp 45.200 kr

Gåvor till anställda

(Belopp inkl. moms)
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1.350 kr
Minnesgåva 15.000 kr

Inkassoavgifter

Förseningsavgift 450 kr

Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoarvode 180 kr
Amorteringsplan 170 kr
Amorteringsavisering 60 kr/avi
Arvode bet.föreläggande 380 kr
Ans. bet.föreläggande 300 kr
Arvode handräckning 420 kr
Ans. handräckning 300 kr
Kostnad verkställighet 600 kr/år

Inkomst av näringsverksamhet
(tax 2013)

Periodiseringsfond, firma+HB 30 %
Periodiseringsfond, AB+Stiftelse 25 %
Positiv räntefördelning 8,09%
Negativ räntefördelning 3,09 %
Expansionsfondsskatt 22 %
Bolagsskatt 22 %

Schablonavdrag egenavgifter 25 %
Schablonavdrag löneskatt 20 %

Kostförmåner

Frukost 44 kr
Lunch/Middag 88 kr
Helt fri kost 220 kr

Milersättning

Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser

25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen
12 % (10,71 % av priset) t ex livsmedel, hotell- och restaurangtjänster
6 % (5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Representation

Intern/Extern representation:
(Lunch, middag, supé) 90 kr

Räntor

Dröjsmålsränta (referensränta + 8,00%) 8,00 %
Referensränta (150701) 0,00 %
Reporänta (150708) -0,35 %
Statslåneräntan (genomsnitt 2014) 1,62%

Sjukförsäkring

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2016 är 332.200 kr.
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2014 är 443.000 kr.
Högsta pensionsgrundande inkomst 2014 är 444.750 kr.

Sjuklön

Dag 1 (karensdag): 0%
Dag 2 – 14: 80%
Dag 15 – : Sjukpenning från
försäkringskassan.
Läs mer på www.fk.se

Taxerad inkomst

Årsinkomstgränser för skatt:
20 % statlig skatt: 443.200 kr
25 % statlig skatt: 638.800 kr

Traktamente inom Sverige

Hel dag: 220 kr
Halv dag och natt 110 kr

SCHABLONREGELN UTDELNING

Inkomstår Belopp/ kr

2017: 163 075 kr

2016: 159 775 kr

2015: 156.475 kr

2014: 155.650 kr

2013: 150.150 kr

2012: 143.275 kr

2011: 127.750 kr

2010: 127.250 kr