För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

De tillfälliga anstånden upphör

De s.k.tillfälliga skatteanstånden med inbetalning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter som infördes förra året skall vara betalda senast den 17 januari 2011.

Enligt Skatteverket finns det inte någon laglig möjlighet att förlänga anstånden ytterligare.

För mer info se: skatteverket.se