För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Image Alt

Länkar

Rättsnätet+ Miljö är en abonnemangstjänst som förutom svensk lagstiftning och svenska rättsfall inkluderar förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. I tjänsten ingår utökad information inom miljö- och arbetsmiljöområdet. För att underlätta för användaren finns ett stort antal korsreferenser som kopplar samman informationen.

Webbplatsen regeringen.se, och den engelska versionen government.se, är regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplattform.

Webbplatserna regeringen.se och government.se är responsiva och anpassade för att fungera på såväl datorskärmar som surfplattor och mobiltelefoner.

Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i riksdagens databaser. Utvecklare, journalister, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i riksdagens arbete och beslut.

I näringsliv och samhälle är få saker så viktiga som kunskap och förtroende. Vår bransch förändras ständigt och kompetensutveckling är avgörande för att vara framgångsrik. Vi på FAR vet vad som krävs för att möta förändringar och vi erbjuder dig ständigt uppdaterad kunskap som lyfter både din karriär och ditt företag.

Bolagsverket har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. För att nå de målen samverkar vi med andra myndigheter. Målen syns i vår vision, Tillsammans för ett enkelt företagande!

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Hos oss kan du också köpa och söka företagsfakta från våra register. I samverkan med andra aktörer bidrar vi till en enklare vardag för företag och företagande.

Lediga jobb
Här hittar du alla lediga tjänster på Försäkringskassan.
Möt dina kollegor
Läs intervjuer med medarbetare på Försäkringskassan.
Jobba på Försäkringskassan
Läs om oss som arbetsgivare och vad vi kan erbjuda.
Jobba med IT
Försäkringskassans IT-avdelning – en av de största i Sverige.

Personuppgifter hos Skatteverket
Skatteverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur Skatte­verket behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer, men även en bild eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.