För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Image Alt

Ekonomifakta

Traktamenten och avdrag

Traktamenten – inrikes resa

Övernattning krävs.

 • Heldagstraktamente: 230 kr
 • Halvdagstraktamente: 115 kr
 • Schablon för natt: 115 kr
 • Traktamente efter 3 mån: 161 kr

(Halvdag = avresa kl 12.00 eller senare, hemkomst kl 19.00 eller tidigare).

Arbetsresor

Gränsvärde, lågt beskatad förmånsbil, 7,5 basbelopp.

 • 2018: 314.250 kr
 • 2017: 336.000 kr
 • 2016: 332.250 kr
 • 2015: 333.750 kr
Resa bostad – arbetsplats
 • Egen bil: 18,50 kr/mil.
 • Förmånsbil: 9,50 kr/mil (bensin), 6,50 kr/mil (diesel).
 • Motorcykel: 9,00 kr/mil.
 • Mopedbil: 9,00 kr/mil.
 • Moped: 4,50 kr/mil.
 • Cykel: 250 kr.

Avdrag för kostnader som överstiger 11.000 kr.

Kostförmån
 • Frukost, lunch, middag: 225 kr (2018), 235 kr (2017)
 • Lunch eller middag: 90 (2018), 94 (2017).
 • Frukost: 45 kr (2018), 47 kr (2017).
Ökade levnadskostnader
 • Schablonavdrag: 230 / 161 / 115 / 69 kr

Minskning för:

 • Frukost, lunch, middag: 207 / 145 / 104 / 62 kr
 • Lunch och middag: 161 / 113 / 81 / 48 kr
 • Lunch eller middag: 81 / 56 / 40 / 24 kr
 • Frukost: 46 / 32 / 23 / 14 kr
Skattefria gåvor från arbetsgivare inkl moms
 • Julgåva: 450 kr
 • Jubileumsgåva: 1.350 kr
 • Minnesgåva: 15.000 kr

Överskrids beloppen blir hela gåvan skattepliktig.

Representation

Avdragsrätten för representationsutgifter som avser måltider och liknande har slopats. Moms får fortfarande dras av, men då får avdraget högst uppgå till momsen på 300 kr per person och tillfälle.

Skattesatser

Bolagsskatt och expansionsfondskatt
 • 2013-01-01 och senare: 22 %
 • 2009-01-01 — 2012-12-31: 26,3 %
Fastighetsskattesatser

Fastighetsavgift

År  /  Småhus  /  Lägenhet

 • 2018  /  7.812  /  1.337 kr
 • 2017  /  7.678  /  1.315 kr
 • 2016  /  7.412  /  1.268 kr
 • 2015  /  7.262  /  1.243 kr
 • 2014  /  7.112  /  1.217 kr
Skatteskala 2018

Yrkesverksamma

Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag Skatt inom skiktet
Upp till 455.300 kr Upp till 468.700 kr Kommunalskatt
455.400-662.300 kr 468.800-675.700 kr Kommunalskatt +20 %
662.400 kr eller mer 675.800 kr eller mer Kommunalskatt +25 %

Pensionärer

Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag Skatt inom skiktet
Upp till 455.300 kr Upp till 494.300 kr Kommunalskatt
455.400-662.300 kr 494.400-694.900 kr Kommunalskatt +20 %
662.400 kr eller mer 695.000 kr eller mer Kommunalskatt +25 %
Grundavdrag 2018

Yrkesverksamma

Fastställd fövärvsinkomst Gundavdrag
Upp till 19.200 kr Fastställd inkomst
19.300-45.300 kr 19.300 kr
45.400-123.700 kr 19.400-35.000 kr
123.800-141.800 kr 35.100 kr
141.900-357.800 kr 35.000-13.500 kr
357.900 eller mer 13.400 kr eller mer

 

Pensionärer

Fastställd fövärvsinkomst Gundavdrag
Upp till 50.500 kr Fastställd inkomst
50.600-50.800 kr 50.600 kr
50.900- 202.000 kr 50.700-79.800 kr
202.100-202.400 kr 79.900 kr
202.500-564.900 kr 79.800-32.700 kr
565.000 kr eller mer 32.600 kr
särskild löneskatt

24,26 % (betalas på pensionskostnader, vissa försäkringsersättningar, överföringar till vinstandelsstiftelse och passiv näringsverksamhet).

6,15 % (betalas av arbetsgivaren på arbetsinkomster för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år).

Mervärdesskatt
Skattesats Del av pris
Normal 25 % 20 %
Livsmedel, krog, mm 12 % 10,71 %
Persontransport, böcker, mm 6 % 5,66 %