För idrottare är mellantider självklara. Att stämma av hur man ligger till jämfört med tidigare är nyckeln till att hela tiden förbättra prestationen.

För dig som företagare gäller samma sak. Genom att få rapporter och fullständig kontroll med tips på förbättringar ger vi dig mellantiderna i det maratonlopp det innebär att vara företagare. Hela tiden snabb och alert utan att bränna allt krut på en gång.

Image Alt

Ekonomifakta

Traktamenten och avdrag

Traktamenten – inrikes resa 2022

Övernattning krävs.

 • Heldagstraktamente: 240 kr
 • Halvdagstraktamente: 120 kr
 • Schablon för natt: 120 kr
 • Traktamente efter 3 mån: 168 kr

(Halvdag = avresa kl 12.00 eller senare, hemkomst kl 19.00 eller tidigare).

Arbetsresor 2022

Gränsvärde, lågt beskattad förmånsbil, 7,5 basbelopp.

 • 2022: 362.250 kr
 • 2021: 357.000 kr
 • 2020: 354.750 kr
 • 2019: 348.750 kr
Resa bostad – arbetsplats 2022
 • Egen bil: 18,50 kr/mil.
 • Förmånsbil: 9,50 kr/mil (bensin), 6,50 kr/mil (diesel).
 • Motorcykel: 9,00 kr/mil.
 • Mopedbil: 9,00 kr/mil.
 • Moped: 4,50 kr/mil.
 • Cykel: 350 kr.

Avdrag för kostnader som överstiger 11.000 kr.

Kostförmån 2022
 • Frukost, lunch, middag: 250 kr
 • Lunch eller middag: 100 kr
 • Frukost: 50 kr
Ökade levnadskostnader 2022
 • Schablonavdrag: 240 / 168 / 120 / 72 kr

Minskning för:

 • Frukost, lunch, middag: 216 kr / 151 kr / 108 kr / 64 kr
 • Lunch och middag: 168 kr / 118 kr / 84 kr / 50 kr
 • Lunch eller middag: 84 kr / 59 kr / 42 kr / 25 kr
 • Frukost: 48 kr / 33 kr / 24 kr / 14 kr
Skattefria gåvor från arbetsgivare inkl moms 2022
 • Julgåva: 500 kr
 • Jubileumsgåva: 1.500 kr
 • Minnesgåva: 15.000 kr

Överskrids beloppen blir hela gåvan skattepliktig.

Representation

Avdragsrätten för representationsutgifter som avser måltider och liknande har slopats. Moms får fortfarande dras av, men då får avdraget högst uppgå till momsen på 300 kr per person och tillfälle.

Skattesatser

Bolagsskatt och expansionsfondskatt
 • 2021-2022: 20,6 %
 • 2019-2020: 21,4 %
 • 2013-2018: 22 %
 • 2009-2012: 26,3 %
Fastighetsskattesatser

Fastighetsavgift

År  /  Småhus  /  Lägenhet

 • 2022  /  8.874 kr  /  1.519 kr
 • 2021  /  8.524 kr  /  1.459 kr
 • 2020  /  8.344 kr  /  1.429 kr
 • 2019  /  8.049 kr  /  1.377 kr
Skatteskala 2022

Yrkesverksamma

Beskattningsbar inkomst (brytpunkt) Skatt inom skiktet
Upp till 554.900 kr Kommunalskatt
554.901 kr eller mer Kommunalskatt +20 %

Pensionärer

Beskattningsbar inkomst (brytpunkt) Skatt inom skiktet
Upp till 618.700 kr Kommunalskatt
618.701 kr eller mer Kommunalskatt +20 %
Särskild löneskatt

24,26 % (betalas på pensionskostnader, vissa försäkringsersättningar, överföringar till vinstandelsstiftelse och passiv näringsverksamhet).

6,15 % (betalas av arbetsgivaren på arbetsinkomster för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år).

Mervärdesskatt
Skattesats Del av pris
Normal 25 % 20 %
Livsmedel, krog, mm 12 % 10,71 %
Persontransport, böcker, mm 6 % 5,66 %