Vi tillhandahåller

vara_tjanster

Revision
Revision enligt de krav som ställs i aktiebolagslagen och annan lagstiftning.

Redovisning
Löpande bokföring, skattedeklarationer, moms, avstämning och analys eller annat upplägg enligt överenskommelse.

Bokslut
Upprättande av bokslut, årsredovisning och
andra årshandlingar.

Deklaration
Biträde med deklaration för företag och privatpersoner.

Skattekonsultationer
Konsultation om olika skattefrågor som följer med företagandet. Vi samarbetar även med skattekonsulter som på heltid ägnar sig åt detta område.

Bolagsfrågor
Upprättande av handlingar vid bolagsbildningar, standardavtal m.m.

Löner
Vi kan sköta din löneadministration; lönebesked, avtal, utbetalningar via fil och kontrolluppgifter m.m.

 

Övrigt
Biträde med upprättande av budget och andra företagsekonomiska konsultationer.

Aktuellt

2017-03-21
Ny adress: Portalgatan 2B 754 23  UPPSALA   Välkomna!
Läs mer...