Ekonomifakta 2016

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgift 31,42 %
- Sjukförsäkringsavgift 4,85 %
- Arbetsskadeavgift 0,30 %
- Arbetsmarknadsavgift 2,64 %
- Ålderspensionsavgift 10,21 %
- Efterlevandepension 1,17 %
- Föräldraförsäkring 2,60 %

- Allmän löneavgift 9,65 %

 

Arbetsgivaravgifter för födda 1990- 25,46%

Egenavgift » 28,97 %

Ålderspensionsavgift (födda 1938-1950): 16,36%

Ålderspensionsavgift (födda 1937-): 6,15%

Basbelopp
Inkomstbasbelopp 59.300 kr
Prisbasbelopp 44.300 kr
Förhöjt prisbasbelopp 45.200 kr
Gåvor till anställda
(Belopp inkl. moms)
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1.350 kr
Minnesgåva 15.000 kr 
Inkassoavgifter

Förseningsavgift 450 kr

Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoarvode 180 kr
Amorteringsplan 170 kr
Amorteringsavisering 60 kr/avi
Arvode bet.föreläggande 380 kr
Ans. bet.föreläggande 300 kr
Arvode handräckning 420 kr
Ans. handräckning 300 kr
Kostnad verkställighet 600 kr/år

Inkomst av näringsverksamhet
(tax 2013)

Periodiseringsfond, firma+HB 30 %
Periodiseringsfond, AB+Stiftelse 25 %
Positiv räntefördelning 8,09%
Negativ räntefördelning 3,09 %
Expansionsfondsskatt 22 %
Bolagsskatt 22 %

Schablonavdrag egenavgifter 25 %
Schablonavdrag löneskatt 20 %

Kostförmåner
Frukost 44 kr
Lunch/Middag 88 kr
Helt fri kost 220 kr
Milersättning
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)
Momssatser
25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen
12 % (10,71 % av priset) t ex livsmedel, hotell- och restaurangtjänster
6 % (5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker
Representation
Intern/Extern representation:
(Lunch, middag, supé) 90 kr
Räntor
Dröjsmålsränta (referensränta + 8,00%) 8,00 %
Referensränta (150701) 0,00 %
Reporänta (150708) -0,35 %
Statslåneräntan (genomsnitt 2014) 1,62%
Sjukförsäkring
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2016 är 332.200 kr.
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2014 är 443.000 kr.
Högsta pensionsgrundande inkomst 2014 är 444.750 kr. 
Sjuklön
Dag 1 (karensdag): 0%
Dag 2 - 14: 80%
Dag 15 - : Sjukpenning från
försäkringskassan.
Läs mer på www.fk.se
Taxerad inkomst

Årsinkomstgränser för skatt:
20 % statlig skatt: 443.200 kr
25 % statlig skatt: 638.800 kr

Traktamente inom Sverige
Hel dag: 220 kr
Halv dag och natt 110 kr
SCHABLONREGELN UTDELNING

Inkomstår Belopp/ kr 

2017: 163 075 kr

2016: 159 775 kr

2015: 156.475 kr

2014: 155.650 kr

2013: 150.150 kr

2012: 143.275 kr

2011: 127.750 kr

2010: 127.250 kr

 

 

 

   
   
   

 

Aktuellt

2017-03-21
Ny adress: Portalgatan 2B 754 23  UPPSALA   Välkomna!
Läs mer...